Benvingut a la pàgina web de ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB . La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el paper d’usuari de la mateixa i , per tant , accepta les clàusules detallades en aquest document.

De Conformitat amb el que es disposa a l’article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic , s’informa que jm@electricajm.com és un domini de l’Empresa ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U. amb domicili social al C/LLORENÇ AGUSTÍ CLAVERIA Nº 105 NAU 6 – 25191 POL.ENTREVÍES – LLEIDA i amb Telèfon 973727776.

La societat es denomina ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U. amb CIF :B25028374 Que figura Inscrita al Registre Mercantil de LLEIDA, Tom 108 Foli 169 Full L-2000 INSCRIP.1ª.L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment , la moral i bons costums generalment acceptats i l’ ordre públic .

Queda prohibit fer , per la seva part , fer qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament d’aquesta , incloent la introducció de virus o similars.

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen , inclouen textos , documents , fotografies , dibuixos , representacions gràfiques, bases de dades , vídeos i també logotips , marques, noms comercials , o altres signes distintius , estan protegits per Drets de Propietat intel•lectual o industrial, dels quals ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U. son Titulars o llicenciatures legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació , incloent qualsevol tipus de reproducció , distribució, cessió a tercers , comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà , sense l’autorització prèvia i expressa.

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera , us informem que no podem garantir l’accés continuat , i que les pàgines es puguin trobar impedides , o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a nostra voluntat.

ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U. No es responsable de la Informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, , hipervincles o links.

ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U. No es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar , entre altres, de:
– Interferències, interrupcions, error, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic,  motivades  per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de Telecomunicacions.
– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació .
– Ús indegut o inadequat del lloc web.
– Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’usuari, amb cas de produir danys i perjudicis per una utilitat il•lícita ó un us incorrecte d’aquesta pàgina Web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es deriven de l’ús per la seva part de ” robots “, ” spiders “, … o eines similars utilitzades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Àmbit de la política de protecció de dades personal

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que es produeixi  quan es navego o interactuï a través de la nostra pàgina web.

També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document , imatge o qualsevol altre sistema.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U. CIF :B25028374 domicili social al C/LLORENÇ AGUSTÍ CLAVERIA Nº 105 NAU 6 – 25191 POL.ENTREVÍES – LLEIDA Telèfon 973727776 i jm@electricajm.com.

Quines dades personals es recullen i el seu propòsit?

Detallem, les dades personals que aconsegueix, així com les seves finalitats

Tractament INFORMACIÓ
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon
Legitimació Petició d’informació
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament BORSA DE TREBALL
Finalitat Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats
Categories de dades Persones que volen treballar per Electrica Muñoz,  S.L.U.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Dades personals, dades socials, dades d’ocupació

Legitimació Interès legítim
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació Un any, o 15 dies si no encaixa en els perfils de l’empresa
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

1. – En compliment d’una relació contractual.

2. – Quan ens doneu el vostre consentiment.

3.- Per a l’interès legítim de ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U per mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.

4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça:  jm@electricajm.com

Dades no pertinents

ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adients, pertinents, actual, exactes i certes

Quant de temps es mantindrà les seves dades?

ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U conserva les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l’apartat que correspongui.

A qui comunicarem les seves dades?

ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U només cedirà les seves dades en els serveis que s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà l’objecte de la comunicació i compartida amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a la disposició de tercers del seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers a l’usuari.

Quins són els seus drets quan que ens faciliti les seves dades personals?

Dret Contingut Canal de atenció
Accessos Podrà consultar les seves dades personals gestionades per  ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U.  

jm@electricajm.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar la eliminació de  les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades  personals.
Limitació del tractament Pots sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:-Mentre es comprovi l’exactitud de les dades en el cas que hagi exercit el dret de rectificació.-Quan ELECTRICA J.MUÑOZ, S.L.U no necessitem tractar les seves dades, però si siguin necessàries per a l’exercici o la defensa dels seus drets
Portabilitat Vostè pot rebre en format electrònic les dades que ens heu facilitat en format electrònic