Instal·lació elèctrica Nau Industrial Centre Logístic CARRERAS GRUPO LOGISTICO, S.A

Centre Logístic CARRERAS

Ctra. Masquefa-Sant Sadurní BV-2241, km 7, 08783 Masquefa, Barcelona
Municipi Masquefa
Treball realitzat Instal·lació elèctrica, telecomunicacions, mitja tensió, baixa tensió, enllumenat públic exterior.
Breu Descripció Nau industrial Centre logístic
Any d’execució 2017/2018
Superfície 63.920m²