Instal·lació elèctrica del nou edifici d’educació Infantil i Primària.

Institució Arabell

Ctra. d'Osca, km 101 Lleida
Municipi Lleida
Treball realitzat Instal·lació elèctrica, telecomunicacions i enllumenat
Breu Descripció Escola – Institució Familiar d’Educació
Any d’execució 2011
Superfície 1.220m²