Instal·lació elèctrica del nou edifici d'habitatges.

Cosehisa Edifici Hache

Avinguda Ciutat jardí, 41-43-25001 Lleida
Municipi Lleida
Treball realitzat Instal·lació elèctrica baixa tensió, Instal·lació ICT i Instal·lació Protecció contra incendis y CO2 parking.
Breu Descripció 32 habitatges
Any d’execució 2021/2022
Superfície 4.300m²