Instal·lació elèctrica d'habitatges unifamiliars.

Oxalis - Cosehisa

C.Van Gogh, 30-43850-Cambrils- Lleida
Municipi Cambrils (Tarragona)
Treball realitzat Instal·lació elèctrica baixa tensió, Instal·lació ICT i Instal·lació Protecció contra incendis y CO2 parking.
Breu Descripció Habitatges unifamiliars
Any d’execució 2020/2021
Superfície 2.300m²