Instal·lació elèctrica d'habitatges unifamiliars.

Residencial Barris Nord

C. Virginia Woolf i Yehudi Menuhin, 25005-Lleida
Municipi Lleida
Treball realitzat Instal·lació elèctrica baixa tensió, Instal·lació ICT .
Breu Descripció 18 habitatges unifamiliars
Any d’execució 2022
Superfície 280 m² x habitatge